Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
PPG
CTCP Sản xuất – Thương Mại - Dịch vụ Phú Phong
Lô 04, đường B, Khu công nghiệp Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
(84.8) 37505932
0300911356
Trần Vĩ Quyền - Giám đốc
Nguyễn Văn Bạo - Trưởng phòng TC-HC
Hủy tự nguyện
Hủy giao dịch
22/06/2015
73.425.000
7.059.200
7.342.500
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 01/08/2018 10:53 Nghị quyết Hội đồng quản trị
  Tổng số 1 bản ghi