Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
POS
CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC
Cảng Hạ Lưu PTSC, 65A - Đường 30/4, P. Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam
0643515758
3500818790
Dương Hùng Văn - Giám đốc
Vũ Chi Viện - TVHĐQT
Bình thường
Hoạt động
25/11/2016
400.000.000
40.000.000
40.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/09/2021 24/09/2021 25/10/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 25/03/2021 26/03/2021 27/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 29/09/2020 30/09/2020 30/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 26/03/2020 27/03/2020 22/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 17/12/2019 18/12/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 5 bản ghi