Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PNT
CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận
Lầu 2 Lô C cao ốc Pntechcons, Số 48 Hoa Sứ, phường 7, quận phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
0835173674
0300428854
Ngô Như Hùng - Tổng giám đốc
Ngô Như Hùng - Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
12/01/2017
92.828.020
9.282.272
9.282.802
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/04/2022 08/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/01/2022 17/01/2022 25/01/2022 Trả cổ tức bằng tiền
3 07/06/2021 08/06/2021 18/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 02/04/2021 05/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi