Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PJS
CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân
86 Tân Hưng, Phường 12, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
08.38558.410
0304796249
Lê Trọng Hiếu - Giám đốc
Trần Thị Thanh Nga - Phó Phòng TCHC
Bình thường
Hoạt động
05/12/2011
90.000.000
9.000.000
9.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 21/07/2020 22/07/2020 18/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 19/05/2020 20/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 10/03/2020 11/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 28/06/2019 01/07/2019 22/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 14/03/2019 15/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 31/03/2020 09:37 Báo cáo thường niên 2019
2 17/03/2020 10:40 Báo cáo tài chính năm 2019
3 20/03/2019 10:45 Báo cáo thường niên 2018
4 15/03/2019 10:59 Báo cáo tài chính năm 2018
5 23/03/2018 16:57 Báo cáo thường niên 2017
6 19/03/2018 11:22 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi