Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PID
CTCP Trang trí nội thất Dầu Khí
'Phòng601D, Tòa Tháp Đông, Tòa nhà Hancorp, 72D Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN
0462811820
0103035284
Trần Trọng Nghĩa - Giám đốc
Nguyễn Tử Long - Trưởng phòng Dự án
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
31/07/2015
50.000.000
4.000.000
4.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/06/2019 17/06/2019 28/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi
    Tổng số 5 bản ghi