Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PHH
CTCP Hồng Hà Việt Nam
Số 161A, phố Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy
024 355 40845
0100109674
Lê Vinh Việt - Tổng Giám đốc
Hồ Thị Hương Giang - Thành viên Ban kiểm soát
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
31/08/2015
200.000.000
18.100.000
20.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/05/2020 15/05/2020 15/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 26/09/2019 27/09/2019 25/10/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 18/04/2019 19/04/2019 17/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi