Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PGV
Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần
Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala,Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
028 3636 7449
3502208399
Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Tổng Giám đốc Kinh tế - Tài chính
Bình thường
Hoạt động
21/03/2018
10.699.695.770
1.069.969.577
1.069.969.577
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 31/12/2019 02/01/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 11/10/2019 14/10/2019 29/10/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 15/05/2019 16/05/2019 07/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi