Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PFV
CTCP Đầu tư và Thương mại PFV
191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
0439743885
0101787915
Phạm Văn Khương - TGĐ
Phạm Văn Khương - TGĐ
Hủy tự nguyện
Hủy giao dịch
23/07/2010
600.000.000
60.000.000
60.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 01/08/2013 15:00 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2013
2 11/04/2013 16:03 Báo cáo thường niên 2012
3 28/03/2013 16:58 Báo cáo tài chính năm 2012
4 01/02/2013 15:19 Báo cáo quản trị công ty năm 2012
5 23/10/2012 15:29 Ký hợp đồng kiểm toán
    Tổng số 5 bản ghi