Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PFL
Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô
Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
0462554111
0102293517
Hoàng Hữu Tâm - Giám đốc
Hoàng Hữu Tâm - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
25/05/2015
500.000.000
50.000.000
50.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/11/2019 26/11/2019 27/12/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 25/03/2019 26/03/2019 26/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 26/03/2018 27/03/2018 27/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi