Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PCM
CTCP Vật liệu Xây dựng Bưu Điện
Số 64 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
02438370362
0100687185
Bùi Văn Xã - Chủ Tịch HĐQT
Lê Anh Quân - Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
10/08/2017
40.000.000
3.920.000
4.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/10/2021 15/10/2021 01/11/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 07/04/2021 08/04/2021 26/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 25/09/2020 28/09/2020 28/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 13/03/2020 16/03/2020 17/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi