Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PCC
CTCP Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex
Số (550+552), Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội
(84-24) 38770090/3872 5540/3877 3069
0100108180
Phạm Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT
Phạm Thành Công - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
14/11/2017
115.000.000
11.500.000
11.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/06/2020 08/06/2020 25/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 05/06/2020 08/06/2020 19/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 23/03/2020 24/03/2020 17/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 30/09/2019 01/10/2019 10/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 21/03/2019 22/03/2019 25/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 21/03/2019 22/03/2019 03/04/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 6 bản ghi