Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PAS
CTCP Quốc tế Phương Anh
Tổ dân phố Tứ Mỹ, P. Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
84 221 3948166
0900613295
Trần Duy Cường - Tổng Giám đốc
Đoàn Thị Thu Thủy - Nhân viên
Bình thường
Hoạt động
21/09/2020
280.499.680
28.049.968
25.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/04/2021 06/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 23/02/2021 24/02/2021 Trả cổ tức bằng CP
3 23/02/2021 24/02/2021 24/03/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 25/09/2020 28/09/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 4 bản ghi
    Tổng số 5 bản ghi