Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PAI
CTCP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí
Tầng 14 khu văn phòng (đơn nguyên giữa), tòa nhà C1 Thành Công, phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
02437722722
0103349508
Nguyễn Việt Anh - giám đốc
Nguyễn Việt Anh - giám đốc
Bình thường
Niêm yết mới
23/01/2017
42.352.900
4.235.290
4.235.290
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 10/08/2020 11/08/2020 25/08/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 27/03/2020 30/03/2020 20/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 15/11/2019 18/11/2019 18/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 29/03/2019 01/04/2019 22/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi