Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PAI
CTCP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí
Tầng 17, Tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, hà nội
0437722722
0103349508
Nguyễn Việt Anh - giám đốc
Nguyễn Việt Anh - giám đốc
Bình thường
Niêm yết mới
23/01/2017
42.352.900
4.235.290
4.235.290
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/11/2019 18/11/2019 18/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 29/03/2019 01/04/2019 22/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 06/11/2018 07/11/2018 07/12/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 11/07/2018 12/07/2018 10/08/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
5 27/03/2018 28/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi