Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ONW
CTCP Dịch vụ Một thế giới
Lầu 3. 72/24 Phan Đăng Lưu, phường 05, quận Phú nhuận, thành phố hồ chí minh
0839953888
0306507037
Nguyễn Đồng - Tổng giám đốc
Nguyễn Đồng - Tổng giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
17/02/2017
20.000.000
2.000.000
2.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/01/2021 29/01/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 30/10/2019 31/10/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 21/01/2021 17:21 Báo cáo tài chính năm 2019
2 18/02/2020 14:28 Báo cáo tài chính năm 2018
3 02/05/2019 14:09 Báo cáo tài chính năm 2017
4 20/06/2018 16:41 Báo cáo thường niên 2017
    Tổng số 4 bản ghi