Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
NTR
CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh
Số 27A đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, Tp. Vinh, Nghệ An
0383853880
2900330702
Cao Tiến Hùng - Giám đốc
Phạm Ngọc Bình - Phó phòng kỹ thuật an toàn - Thư ký Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
10/11/2016
14.920.000
1.492.000
1.492.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/04/2021 06/04/2021 30/07/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 05/04/2021 06/04/2021 29/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 2 bản ghi
  Tổng số 14 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>