Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NTC
CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên
Đường ĐT 747B, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
06503.652.326
3700621209
Hà Trọng Bình - Tổng Giám đốc
Bồ Thanh Tuấn - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
19/12/2016
160.000.000
16.000.000
16.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/12/2020 04/12/2020 Trả CP thưởng
2 03/12/2020 04/12/2020 29/01/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 30/07/2020 31/07/2020 14/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 11/05/2020 12/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 06/12/2019 09/12/2019 25/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 02/08/2019 05/08/2019 15/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
7 03/05/2019 06/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
8 27/12/2018 28/12/2018 22/01/2019 Trả cổ tức bằng tiền
9 12/12/2018 13/12/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 9 bản ghi