Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NTB
CTCP Đầu tư xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584
Số 1, Đường Số 1 - Khu dân cư và căn hộ cao tầng 584, ấp 3, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
08 22222 584
0304967631
Trần Nam Kha - Tổng giám đốc
Phạm Dương Minh Tú - Trưởng Ban Kiểm Soát
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
16/01/2014
397.795.770
39.779.577
39.779.577
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu