Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NS3
CTCP Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội
Số 8C Đinh Công Tráng, Phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
0439333992
0106973513
Nguyễn Danh Hiếu - Chủ tịch HĐQT
Phạm Vân Khánh - Thư ký công ty
Bình thường
Hoạt động
26/12/2016
79.199.990
7.919.999
7.919.999
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/02/2021 01/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 17/11/2020 18/11/2020 Trả cổ tức bằng CP
3 23/03/2020 24/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 29/08/2019 30/08/2019 Trả cổ tức bằng CP
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 06/04/2021 16:21 Báo cáo thường niên 2020
2 27/03/2021 16:20 Báo cáo tài chính năm 2020
3 01/02/2021 15:47 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
4 20/04/2020 21:14 Báo cáo thường niên 2019
5 31/03/2020 16:39 Báo cáo tài chính năm 2019
6 11/04/2019 13:57 Báo cáo thường niên 2018
7 04/04/2019 18:46 Báo cáo tài chính năm 2018
8 29/05/2018 13:23 Báo cáo thường niên 2017
    Tổng số 8 bản ghi