Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NPH
CTCP Khách sạn Bưu điện Nha Trang
02 Lê Lợi, phường Xương Huân, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
058.3821250
4200369786
Nguyễn Minh Phương - Giám đốc
Lê Vũ Đắc Bình - Nhân viên
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
16/11/2015
20.000.000
2.000.000
2.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 10/04/2019 11/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 29/01/2019 16:25 Báo cáo thường niên 2018
2 29/01/2019 09:11 Báo cáo tài chính năm 2018
3 08/02/2018 10:22 Báo cáo thường niên 2017
4 06/02/2018 16:55 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 4 bản ghi