Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NHT
CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa
Số nhà 71/4a Đường Hiệp Thành 13, Khu Phố 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
(08) 38992972
0303292182
Nguyễn Tiến Thọ - Tổng Giám Đốc
Lê Thị Phương Thảo - Trưởng Phòng Hành chính nhân sự
Bình thường
Hoạt động
01/12/2017
154.115.410
15.387.070
15.411.541
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/01/2021 05/01/2021 15/01/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 27/10/2020 28/10/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 17/08/2020 18/08/2020 28/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 25/06/2020 26/06/2020 16/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 12/05/2020 13/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 11/12/2019 12/12/2019 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
7 16/08/2019 19/08/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
8 16/04/2019 17/04/2019 Trả cổ tức bằng CP
9 15/02/2019 18/02/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 9 bản ghi