Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NHT
CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa
Số nhà 71/4a Đường Hiệp Thành 13, Khu Phố 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
(08) 38992972
0303292182
Nguyễn Tiến Thọ - Tổng Giám Đốc
Trịnh Hữu Ngàn - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
01/12/2017
102.825.180
10.258.047
10.282.518
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/12/2019 12/12/2019 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
2 16/08/2019 19/08/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 16/04/2019 17/04/2019 Trả cổ tức bằng CP
4 15/02/2019 18/02/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 11/09/2018 12/09/2018 Trả cổ tức bằng CP
6 11/09/2018 12/09/2018 04/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền
7 29/06/2018 02/07/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
8 02/03/2018 05/03/2018 26/03/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 8 bản ghi
    Tổng số 8 bản ghi