Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
NHP
CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP
Thôn Điếm Tổng, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội
04.22606166
0106332492
Lê Xuân An - Tổng Giám Đốc
Nguyễn Thị Mai Hương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
02/07/2021
275.764.900
27.576.490
27.576.490
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu