Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NED
CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
Bản Chiến, xã Chiềng San, Huyện Mường La, tỉnh Sơn La
02126265095
5500271984
Dương Văn Quyền - Tổng giám đốc
Bùi Quang Chung - Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự
Bình thường
Hoạt động
18/08/2017
405.000.000
40.500.000
40.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/02/2021 17/02/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 03/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 25/09/2020 28/09/2020 23/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 25/08/2020 26/08/2020 29/08/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 29/04/2020 04/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 26/03/2019 27/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi