Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NDP
CTCP Dược phẩm 2-9
299/22 Lý Thường Kiệt, P15, quận 1.1, Tp Hồ Chí Minh
08.38687347
0302404048
Ngô Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Lưu Hiền - Phó phòng HCNS
Bình thường
Hoạt động
20/11/2015
111.000.000
11.100.000
11.100.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 16/05/2019 17/05/2019 25/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 08/03/2019 11/03/2019 30/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 09/01/2019 10/01/2019 20/02/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 12/10/2018 15/10/2018 05/11/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 01/06/2018 04/06/2018 20/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
6 29/03/2018 30/03/2018 25/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 03/04/2019 15:43 Báo cáo thường niên 2018
2 15/03/2019 15:54 Báo cáo tài chính năm 2018
3 05/04/2018 19:17 Báo cáo thường niên 2017
4 30/03/2018 10:26 Báo cáo tài chính năm 2017
5 30/05/2017 16:11 Báo cáo thường niên 2016
6 31/03/2017 11:02 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 6 bản ghi