Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NDP
CTCP Dược phẩm 2-9
299/22 Lý Thường Kiệt, P15, quận 1.1, Tp Hồ Chí Minh
08.38687347
0302404048
Ngô Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Lưu Hiền - Phó phòng HCNS
Bình thường
Hoạt động
20/11/2015
111.000.000
11.100.000
11.100.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/04/2020 04/05/2020 26/05/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 03/03/2020 04/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 16/05/2019 17/05/2019 25/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 08/03/2019 11/03/2019 30/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 09/01/2019 10/01/2019 20/02/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 09/04/2020 13:47 Báo cáo thường niên 2019
2 25/03/2020 10:09 Báo cáo tài chính năm 2019
3 03/04/2019 15:43 Báo cáo thường niên 2018
4 15/03/2019 15:54 Báo cáo tài chính năm 2018
5 05/04/2018 19:17 Báo cáo thường niên 2017
6 30/03/2018 10:26 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi