Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NDP
CTCP Dược phẩm 2-9
299/22 Lý Thường Kiệt, P15, quận 1.1, Tp Hồ Chí Minh
08.38687347
0302404048
Ngô Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Lưu Hiền - Phó phòng HCNS
Bình thường
Hoạt động
20/11/2015
111.000.000
11.100.000
11.100.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/02/2022 24/02/2022 31/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 23/02/2022 24/02/2022 21/04/2022 Trả cổ tức bằng tiền
3 19/03/2021 22/03/2021 27/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 19/03/2021 22/03/2021 09/04/2021 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi