Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
ND2
CTCP Đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2
Số 64B Đường Phan Đình Phùng, Phường Lào Cai, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
020 3 501 540
1203000019
Ứng Hồng Vận - Giám đốc
Lại Thị Kim Huệ - Chuyên viên
Bình thường
Hoạt động
22/07/2010
500.000.000
49.993.960
49.993.960
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/02/2021 18/02/2021 26/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 01/12/2020 02/12/2020 18/12/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 26/10/2020 27/10/2020 11/11/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 04/08/2020 05/08/2020 31/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 18/02/2020 19/02/2020 05/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 20/01/2020 21/01/2020 28/02/2020 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 6 bản ghi
  Tổng số 22 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>