Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
NBS
CTCP Bến xe Nghệ An
77 Đường Lê Lợi, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
0383835182
2900599622
Trần Minh Thành - Giám đốc
Trần Minh Thành - Tổng giám đốc
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
19/11/2012
31.532.000
3.153.200
3.153.200
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu