Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NBR
CTCP Đường Sắt Nghĩa Bình
Số 02 đường Phó Đức Chính, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
056 3822077
4100259405
Mai Văn Tân - Giám Đốc
Mai Văn Tân - Giám đốc
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
19/08/2016
18.060.000
1.806.000
1.806.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/06/2021 23/06/2021 30/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 12/03/2021 15/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 15/07/2020 16/07/2020 30/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 03/04/2020 06/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 21/10/2019 22/10/2019 05/11/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 21/03/2021 16:00 Báo cáo thường niên 2020
2 01/03/2021 08:55 Báo cáo tài chính năm 2020
3 01/02/2021 15:56 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
4 23/03/2020 14:08 Báo cáo thường niên 2019
5 05/03/2020 10:20 Báo cáo tài chính năm 2019
6 22/03/2019 10:04 Báo cáo thường niên 2018
7 11/03/2019 10:32 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 7 bản ghi