Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MVY
CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên
Số 379 đường Mê linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
02113861063, 02116333333
2500155809
Ngô Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT
Ngô Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
25/01/2017
59.699.460
5.969.946
5.969.946
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/05/2021 06/05/2021 29/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 17/04/2020 20/04/2020 20/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
    Tổng số 8 bản ghi