Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
MTM
CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung
Xóm Lão, Xã Vật Lại, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
0904244610
2900819613
Chu Danh Phương - Giám đốc
Chu Danh Phương - Kế toán trưởng
Đình chỉ giao dịch
Ngừng giao dịch
15/04/2016
310.000.000
31.000.000
31.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 23/01/2018 10:54 Báo cáo quản trị công ty năm 2017
2 23/01/2018 10:43 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017
  Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 23/01/2018 10:54 Báo cáo quản trị công ty năm 2017
2 23/01/2018 10:43 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017
  Tổng số 2 bản ghi