Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MTG
CTCP MT Gas
Lô 1, ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
072.3.634.713
1100480979
Lại Văn Tú - Tổng Giám đốc
Phan Thị Hạnh Phước - Trưởng phòng hành chính - nhân sự
Bình thường
Hoạt động
25/06/2015
63.000.000
6.300.000
6.300.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/04/2021 27/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/03/2020 30/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 22/04/2021 14:08 Báo cáo thường niên 2020
2 09/04/2021 14:58 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
3 04/04/2021 17:23 Báo cáo tài chính năm 2020
4 20/04/2020 20:43 Báo cáo thường niên 2019
5 06/04/2020 15:49 Báo cáo tài chính năm 2019
6 20/03/2019 11:00 Báo cáo thường niên 2018
7 01/03/2019 08:23 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 7 bản ghi