Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MTC
CTCP Dịch vụ du lịch Mỹ Trà
đường Lê Duẩn, Phường Phú Mỹ, Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
067-3855623
1400696545
Trần Kim Thoa - Giám đốc
Trần Kim Thoa - Giám Đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
17/08/2012
52.000.000
5.165.000
5.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/05/2020 13/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 15/05/2019 16/05/2019 07/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 28/03/2019 29/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 31/03/2020 16:46 Báo cáo thường niên 2019
2 27/03/2020 09:03 Báo cáo tài chính năm 2019
3 15/03/2019 10:16 Báo cáo thường niên 2018
4 13/03/2019 08:04 Báo cáo tài chính năm 2018
5 29/03/2018 17:37 Báo cáo tài chính năm 2017
6 29/03/2018 08:48 Báo cáo thường niên 2017
    Tổng số 6 bản ghi