Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MSR
CTCP Tài nguyên Masan
Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
84 8 6256 3862
0309966889
Ông Chetan Prakash Baxi và Ông Craig Richard Bradshaw - Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc
Phạm Nguyên Hải - Trưởng phòng pháp lý
Bình thường
Hoạt động
17/09/2015
8.993.091.220
989.239.878
989.239.878
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 08/06/2020 09/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 26/03/2020 27/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 15/11/2019 18/11/2019 Trả cổ tức bằng CP
4 19/03/2019 20/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 30/08/2018 31/08/2018 Trả CP thưởng
    Tổng số 5 bản ghi