Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MQN
CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi
Đường Tô Hiến Thành, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
(0255) 381 9612
4300225555
Lê Hồng Sơn - Tổng giám đốc
Lê Cao Thanh - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
22/06/2018
30.603.530
3.060.353
3.060.353
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 20/11/2020 23/11/2020 15/12/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 03/09/2020 04/09/2020 Trả cổ tức bằng CP
3 29/05/2020 01/06/2020 24/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 27/03/2020 30/03/2020 21/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 02/08/2019 05/08/2019 Trả cổ tức bằng CP
6 26/04/2019 02/05/2019 24/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 02/06/2020 07:57 Báo cáo thường niên 2019
2 12/03/2020 11:18 Báo cáo tài chính năm 2019
3 08/04/2019 14:21 Đính chính thông tin báo cáo tài chính
4 02/04/2019 15:33 Báo cáo thường niên 2018
5 02/04/2019 15:33 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 5 bản ghi