Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MPT
CTCP Tập đoàn Trường Tiền
Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
0978998254
0500578254
Hoàng Việt Lân - Tổng Giám đốc
Lưu Quang Minh - Phó tổng giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
02/06/2021
171.071.640
17.107.164
17.107.164
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 20/07/2021 16:31 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
2 19/07/2021 18:23 Báo cáo tài chính quý 2/2021
    Tổng số 2 bản ghi