Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
MLS
CTCP Chăn nuôi - Mitraco
Xóm Vĩnh Cát, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
0393478456
3001065982
Hồ Sỹ Huy Thảo - Giám đốc
Nguyễn Văn Hòa - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
15/06/2018
40.000.000
4.000.000
4.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/04/2022 08/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 20/10/2021 21/10/2021 29/10/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 15/06/2021 16/06/2021 15/07/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 01/04/2021 02/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 27/11/2020 30/11/2020 25/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 5 bản ghi
  Tổng số 12 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>