Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MLS
CTCP Chăn nuôi - Mitraco
Xóm Vĩnh Cát, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
0393478456
3001065982
Hồ Sỹ Huy Thảo - Giám đốc
Nguyễn Văn Hòa - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
15/06/2018
40.000.000
4.000.000
4.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/06/2021 16/06/2021 15/07/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 01/04/2021 02/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 27/11/2020 30/11/2020 25/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 30/03/2020 31/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
    Tổng số 9 bản ghi