Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MIG
Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội
Tầng 15, Tòa nhà MIPEC, Số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội
0462.853.388
43/GPĐC22/KDBH
Nguyễn Quang Hiện - Tổng Giám đốc
Ngô Bích Ngọc - Phó Tổng Giám đốc kiêm GĐ Tài chính
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
05/05/2017
1.300.000.000
130.000.000
130.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/06/2020 15/06/2020 26/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 14/04/2020 15/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 08/05/2019 09/05/2019 20/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 22/03/2019 25/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 30/01/2019 31/01/2019 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
    Tổng số 5 bản ghi