Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
MH3
CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long
Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
0651.364.5206
3800378251
Hà Huệ Hải - Tổng Giám đốc
Hà Huệ Hải - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
06/03/2017
120.000.000
12.000.000
12.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/12/2020 18/12/2020 29/01/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 28/07/2020 29/07/2020 10/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 31/03/2020 01/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 24/12/2019 25/12/2019 28/02/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 20/03/2019 21/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 5 bản ghi
  Tổng số 22 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>