Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MFS
CTCP Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone
Tầng 3 tòa nhà TTC, số 19 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu giấy, Hà Nội
02437726966
0102636299
Vũ Quang Hải - Tổng giám đốc
Vũ Quang Hải - Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
16/04/2019
0
7.062.979
7.062.979
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/07/2020 14/07/2020 06/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 01/06/2020 02/06/2020 24/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 25/07/2019 26/07/2019 26/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 05/06/2019 06/06/2019 27/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 20/04/2020 21:10 Báo cáo thường niên 2019
2 07/04/2020 11:35 Báo cáo tài chính năm 2019
3 02/05/2019 09:36 Báo cáo thường niên 2018
    Tổng số 3 bản ghi