Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MEC
CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà
Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
04.3783.2398
5400240573
Khiếu Mạnh Tuấn - Tổng giám đốc
Khiếu Mạnh Tuấn - Tổng Giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
02/06/2020
83.536.200
8.353.620
8.353.620
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/06/2021 03/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 26/03/2021 29/03/2021 26/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 22/06/2020 23/06/2020 29/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi