Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MCI
CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO
Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
(84-61)3560724
3600687943
Phạm Văn Hiến - Giám đốc
Mai Xuân Ngợi - Kế toán trưởng
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
08/09/2015
35.000.000
3.500.000
3.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/03/2020 31/03/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 03/04/2019 04/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi