Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MCH
CTCP Hàng tiêu dùng Masan
TTầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
0862555660
0302017440
Trương Công Thắng - Tổng Giám đốc
Đỗ Thị Hoàng Yến - Người phụ trách quản trị và thư ký công ty
Bình thường
Hoạt động
05/01/2017
7.267.938.180
708.793.818
726.793.818
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/06/2021 02/06/2021 14/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 26/02/2021 01/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 10/08/2020 11/08/2020 24/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 08/06/2020 09/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 20/03/2020 23/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi