Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MCH
CTCP Hàng tiêu dùng Masan
TTầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
0862555660
0302017440
Trương Công Thắng - Tổng Giám đốc
Trần Phương Bắc - Giám đốc Pháp chế và Tuân thủ
Bình thường
Hoạt động
05/01/2017
7.267.938.180
708.793.818
726.793.818
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 10/08/2020 11/08/2020 24/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 08/06/2020 09/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 20/03/2020 23/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 23/08/2019 26/08/2019 Trả CP thưởng
5 07/06/2019 10/06/2019 26/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 22/03/2019 25/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi