Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LTC
CTCP Điện nhẹ viễn thông
Số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
(84-4) 5 184 070
0103000382
Bùi Trung Liễu - Tổng Giám đốc
Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng hành chính
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
05/07/2019
45.860.000
4.586.000
4.586.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 28/08/2019 07:44 Báo cáo tài chính quý 1 và quý 2 năm 2019
    Tổng số 1 bản ghi