Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LTC
CTCP Điện nhẹ viễn thông
Số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
(84-4) 5 184 070
0103000382
Bùi Trung Liễu - Tổng Giám đốc
Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng hành chính
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
05/07/2019
45.860.000
4.586.000
4.586.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/06/2021 28/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 09/07/2020 10/07/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi