Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LPB
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
Tầng 1,3,4,5,6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
(84-24) 6266 8668
6300048638
Phạm Doãn Sơn - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Phạm Doãn Sơn - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
05/10/2017
9.769.483.190
976.948.319
976.948.319
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/05/2020 27/05/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 26/05/2020 27/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 27/02/2020 28/02/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 05/02/2020 06/02/2020 Trả CP thưởng
5 05/02/2020 06/02/2020 Trả cổ tức bằng CP
6 27/02/2019 28/02/2019 28/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 27/12/2018 28/12/2018 Trả cổ tức bằng CP
8 27/12/2018 28/12/2018 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
    Tổng số 8 bản ghi