Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
LO5
CTCP Lilama 5
Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
(037) 3824 421
2800233448
Nguyễn Xuân Thông - Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Dũng, - Thư ký Hội đồng quản trị
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
13/05/2021
51.497.910
5.149.791
5.149.791
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 23/07/2021 07:56 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
2 20/07/2021 15:13 Báo cáo tài chính quý 2/2021
  Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 23/07/2021 07:56 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
2 20/07/2021 15:13 Báo cáo tài chính quý 2/2021
  Tổng số 2 bản ghi