Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
LMH
CTCP Landmark Holding
0311803955
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
29/06/2020
0
25.629.995
25.629.995
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 28/07/2020 08:11 Báo cáo tài chính quý II năm 2020
  Tổng số 1 bản ghi
  Tổng số 2 bản ghi