Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LMH
CTCP Landmark Holding
0311803955
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
29/06/2020
256.299.950
25.629.995
25.629.995
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 27/10/2020 13:52 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020
2 12/10/2020 08:35 Báo cáo tài chính bán niên năm 2020
3 28/07/2020 08:11 Báo cáo tài chính quý II năm 2020
    Tổng số 3 bản ghi