Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LM3
CTCP Lilama 3
Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
02438182554
0103034610
Nguyễn Tiến Thành - Tổng Giám đốc
Vũ Thị Thu Hương - Thư ký HĐQT
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
01/06/2015
51.500.000
5.150.000
5.150.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/06/2020 02/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 03/04/2019 04/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi