Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LCC
CTCP Xi măng Hồng Phong
Đường Phai Vệ, Phường Đông Kinh, Thành Phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.
025870195
4900102650
Nguyễn Văn Lợi - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Vũ Thị Anh Thơ - Nhân viên Phòng Kế toán
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
06/05/2010
58.389.990
5.838.999
5.838.999
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/07/2020 15/07/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 09/05/2019 10/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 07/07/2020 13:23 Báo cáo thường niên 2019
2 03/07/2020 14:54 Báo cáo tài chính năm 2019
3 24/04/2019 09:40 Báo cáo thường niên 2018
4 22/04/2019 17:39 Báo cáo tài chính năm 2018
5 26/04/2018 17:30 Báo cáo thường niên 2017
6 04/04/2018 17:52 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi