Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
LCC
CTCP Xi măng Hồng Phong
Thôn Tềnh Chè, Xã Hồng Phong, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn
025870195
4900102650
Trần Duyên Tùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Vũ Thị Anh Thơ - Nhân viên Phòng Kế toán
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
06/05/2010
58.389.990
5.838.999
5.838.999
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/01/2022 18/01/2022 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 11/05/2021 12/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 14/07/2020 15/07/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 3 bản ghi
  Tổng số 30 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>