Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LCC
CTCP Xi măng Hồng Phong
Thôn Tềnh Chè, Xã Hồng Phong, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn
025870195
4900102650
Trần Duyên Tùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Vũ Thị Anh Thơ - Nhân viên Phòng Kế toán
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
06/05/2010
58.389.990
5.838.999
5.838.999
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/05/2021 12/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/07/2020 15/07/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 28/04/2021 15:12 Báo cáo thường niên 2020
2 10/04/2021 10:26 Báo cáo tài chính năm 2020
3 08/02/2021 08:12 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
4 07/07/2020 13:23 Báo cáo thường niên 2019
5 03/07/2020 14:54 Báo cáo tài chính năm 2019
6 24/04/2019 09:40 Báo cáo thường niên 2018
7 22/04/2019 17:39 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 7 bản ghi