Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LBC
CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên
Số 561, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội
0100596869
Vũ Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc
Vũ Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
16/08/2017
15.000.000
1.500.000
1.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 25/05/2021 26/05/2021 26/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 09/07/2020 10/07/2020 22/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 28/05/2020 29/05/2020 20/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
    Tổng số 7 bản ghi