Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LBC
CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên
Số 561, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội
0100596869
Vũ Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc
Vũ Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
16/08/2017
15.000.000
1.500.000
1.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/07/2020 10/07/2020 22/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 28/05/2020 29/05/2020 20/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 08/07/2019 09/07/2019 25/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 28/05/2019 29/05/2019 15/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 03/04/2020 15:35 Báo cáo thường niên 2019
2 31/03/2020 09:42 Báo cáo tài chính năm 2019
3 29/03/2019 10:41 Báo cáo thường niên 2018
4 29/03/2019 10:40 Báo cáo tài chính năm 2018
5 10/04/2018 16:01 Báo cáo thường niên 2017
6 29/03/2018 15:54 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi