Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LAI
CTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICO
Số 88, Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), Phường 6, TP Tân An, Tỉnh Long An
072 3826497
1100503295
Nguyễn Xuân Tiến - Giám đốc, TV HĐQT
Phạm Quốc Tài - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
10/08/2015
85.500.000
8.550.000
8.550.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/04/2021 14/04/2021 10/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 01/12/2020 02/12/2020 22/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 19/03/2020 20/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 16/10/2019 17/10/2019 08/11/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 09/04/2021 10:08 Báo cáo thường niên 2020
2 09/04/2021 10:07 Báo cáo tài chính năm 2020
3 01/02/2021 15:28 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
4 03/04/2020 15:27 Báo cáo thường niên 2019
5 12/03/2020 14:04 Báo cáo tài chính năm 2019
6 27/03/2019 10:15 Báo cáo thường niên 2018
7 13/03/2019 08:47 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 7 bản ghi