Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
L12
CTCP Licogi 12
Số 21 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội
0438691534
0100106433
Dương Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Hoàng Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
03/01/2017
70.000.000
6.738.871
7.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/10/2020 12/10/2020 30/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 04/05/2020 05/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 07/04/2020 08/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 27/11/2019 28/11/2019 10/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 11/04/2019 12/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 20/05/2020 10:18 Báo cáo thường niên 2019
2 19/03/2020 14:18 Báo cáo tài chính năm 2019
3 23/04/2019 07:57 Báo cáo thường niên 2018
4 05/04/2019 14:07 Báo cáo tài chính năm 2018
5 14/06/2018 15:42 Báo cáo thường niên 2017
6 22/03/2018 13:37 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi