Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
KTC
CTCP Thương mại Kiên Giang
Số 190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.
(0297) 3862 113
1700523208
Phạm Văn Hoàng - Tổng Giám đốc
Ông Đinh Hoài Thanh - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
22/06/2018
364.738.330
36.473.833
36.473.833
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 10/11/2020 11/11/2020 26/11/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 11/08/2020 12/08/2020 11/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 21/02/2020 24/02/2020 12/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 23/09/2019 24/09/2019 17/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 04/04/2019 05/04/2019 22/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi